Nowe kryteria w pomocy społecznej

26.08.2018

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

   Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.
    Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.
dla osoby w rodzinie – 528 zł.

   Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy z programu dożywiania:
dla osoby samotnie gospodarującej – 1 051,50 zł.
dla osoby w rodzinie – 792 zł.


   Przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wysokości 645 zł

• kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł

« inne aktualności