Projekt „W kierunku pracy! ”

01.04.2019

Projekt skierowany jest do 150 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zamieszkujących w rozumieniu KC w województwie Małopolskim, okres rekrutacji zaplanowano od 01.06.2018 do 31.05.2020.

Wszelkie formy wsparcia będą realizowane W TARNOWIE

Projekt obejmuje:

1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

2. INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY

3. SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DORADCZE I MOTYWACYJNE

4. KURSY I SZKOLENIA

5. STAŻE U PRACODAWCÓW

« inne aktualności