Projekt "Efektywni na rynku pracy .. "

26.10.2020

Firma J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis - Jurkiewicz
w okresie od 01.09.2020 – 31.12.2021, realizuje projekt pn.
Efektywni na rynku pracy - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek
Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

W załączeniu:
Pismo przewodnie,
IInformacje o projekcie.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Ewelina Żołneczko
tel. 730 015 575
      32 706 56 76

« inne aktualności