Witamy na stronie ...

                                                            Informacja o cookies!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PLEŚNEJ

Misją Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych , prowadzące do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.

Aby rozwinąć podstronę z podstawowymi informacjami na temat GOPS w Pleśnej, kliknij tutaj !

Kierownik GOPS przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od 9.00 do 13.00

Aktualności

Projekt

03.12.2019

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W młodości POWER!

Czytaj więcej:
Pismo informujące o projekcie
Ulotka

Świadczenie uzupełniające ZUS

17.09.2019

Szanowni Państwo,
Można już składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał je od października. Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.
Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Prawo do 500+ dla osób niesamodzielnych będzie zależało również m.in. od dochodów niepełnosprawnego z innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.
Dlatego w celu rozpowszechnienia informacji o nowym świadczeniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie zwraca się z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców treści załącznika (kliknij na wyróżniony tekst aby otworzyć załącznik!).

Aktualne wnioski i załączniki Świadczeń Rodzinnych

05.08.2019

Wniosek o Zasiłek Rodzinny
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach (do ZR)
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa (do ZR)
Oświadczenie wnioskodawcy o urlopie wychowawczym (do ZR)
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (do ZR)

Wniosek o ustalenie prawa do Zasiłku Pielęgnacyjnego
Oświadczenie strony (do ZP)

Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Pielęgnacyjnego
Oświadczenie Rolnika (do SP)
Kwestionariusz osobowy (do SP)

Wniosek o ustalenie prawa do Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach (do SZO)
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa (do SZO)
Oświadczenie Rolnika (do SZO)
Kwestionariusz osobowy (do SZO)

Wniosek o ustalenie prawa do Jednorazowej Zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach (do JZ)
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa (do JZ)

Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego

Wniosek o ustalenie prawa do Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach (do FA)
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa (do FA)
Oświadczenie o osobach zobowiązanych (do FA)

Wniosek o Świadczenie Rodzicielskie

Wniosek o świadczenie Dobry Start
Załącznik do wniosku Dobry Start

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – INFORMACJA

12.06.2019

   W dniu 16 maja 2019 r. została podpisana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924)

   Od 1 lipca 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

czytaj więcej (klikając na strzałki poniżej)  >>  >>