Witamy na stronie ...

          Informacja o cookies!                                                                         Deklaracja dostępności

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PLEŚNEJ

UWAGA:
szybki dostęp do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
szybki dostęp do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT 2024 r.

szybki dostęp do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne 2023 r.
szybki dostęp do oświadczenia do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne

szybki dostęp do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne 2024 r.
szybki dostęp do załącznika do wniosku 2024 r. o świadczenie pielęgnacyjne

    Aby zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat GOPS w Pleśnej, zamieszczonymi na stronie internetowej Gminy, kliknij ten link

DANE KONTAKTOWE:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Telefon: 14/ 679 81 70 wewn. 39, 42, 24
E-mail: plesnagops@op.pl

Gminny Ośrodek czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pleśnej:
poniedziałek od 7:30 - 16:00
wtorek -  czwartek od 7:30 - 15:30

piątek od 7:30 - 15:00

   Pracownicy:

Kierownik - mgr Elżbieta Iwaniec

Starszy pracownik socjalny - mgr Agata Moskal   Rejon: Janowice, Lubinka
Pracownik socjalny - Edyta Machota                       Rejon: Szczepanowice, Rzuchowa       
Pracownik socjalny - Katarzyna Tryba                    Rejon: Lichwin, Rychwałd
Pracownik socjalny - mgr Maria Czuba                  Rejon: Dąbrówka Szczepanowska,                                                                                                                    
Łowczówek
Pracownik socjalny - mgr Katarzyna Lipińska     Rejon: Pleśna, Woźniczna. Świebodzin

Pracownik ds. świadczeń rodzinnych - Dorota Stefańska
Ppodinspektor - Iwona Możdżeń

Asystent rodziny - mgr Żaneta Marcinek

Gł. Księgowy - mgr Janusz Jarząb


   Aktualne formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do wypełnienia ich w formie papierowej są do pobrania w menu DRUKa w menu mamy też bezpośredni dostęp do zakładki PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA.

Aktualności

Zatrudnimy asystenta rodziny ( na zastępstwo)

17.04.2024

Uwaga! Zatrudnimy pracownika na umowę zlecenie na zastępstwo na stanowisku: asystent rodziny.

Wymagania kwalifikacyjne:
Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla asystenta rodziny (Dz.U.z 2011r. poz.1608) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3. wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 W/w stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie GOPS
w godzinach   od godz. 9 00 do godziny 1200

Pomoc żywnościowa 2021 - 2027

27.03.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Pleśnej zawiadamia o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej ........... czytaj więcej klikając tutaj

INFORMACJA - DODATEK OSŁONOWY

27.01.2024

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.
Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Czytaj więcej klikając poniżej

Bezpłatna specjalistyczna infolinia profilaktyczno-informacyjna „Pomagamy” 800

22.01.2024

BEZPŁATNA Linia Wsparcia dla osób i rodzin borykających się z uzależnieniami i innymi trudnościami życiowymi.


   Zespół ekspertów, w tym m.in. psychologów, terapeutów uzależnień i psychoterapeutów, jest gotowy, by pomóc!
📞 Kontakt: 800 800 607 (linia bezpłatna)
🕓 Godziny działania: dni robocze, 16:00 - 20:00

  
Grupą docelową zadania są osoby i rodziny z woj. małopolskiego w trudnej sytuacji życiowej, w tym rodziny z obszarów wiejskich w szczególności osoby borykające się z trudnościami związanymi z uzależnieniami oraz członkowie ich rodzin i społeczności lokalnych.
   Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego