Witamy na stronie ...

Informacja o cookies!

Zapraszamy do aktualności

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PLEŚNEJ

Misją Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych , prowadzące do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.

UWAGA - aby przejść bezpośrednio do wzorów dokumentów  dla Świadczenia Wychowawczego, Świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego kliknij tutaj

Aby rozwinąć podstronę z podstawowymi informacjami na temat GOPS w Pleśnej, kliknij tutaj !

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych jest opublikowany tutaj

Kierownik GOPS przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od 9.00 do 13.00

Aktualności

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

29.07.2017

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się od 1 października 2017 r. ( 2017/2018 )

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017r. na nowych wzorach wniosków i załączników.

Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres podany powyżej dostępne są już na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub w zakładce "DRUKI" na stronie GOPS.

Świadczenia Rodzinne - okres zasiłkowy 2017/2018

29.07.2017

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
• w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 30 września 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2017r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.
• w okresie od 1 października 2017r. do 30 listopada 2017r. ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2017r. następuje do dnia 31 grudnia 2017r.

Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres podany powyżej dostępne są już na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub w zakładce "DRUKI" na stronie GOPS.

Świadczenia wychowawcze 500+

29.07.2017

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się od 1 października 2017 r. ( 2017/2018 )
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017r. na nowych wzorach wniosków i załączników.
Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, na okres podany powyżej dostępne są już na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w zakładce DRUKI GOPS w Pleśnej.

Czytaj więcej klikając na poniższe >> >>

Zmiany w Zespole Interdyscyplinarnym

18.02.2017

Zarządzeniem Wójta Gminy Pleśna Nr 230/2014 z dnia 17listopada 2014 r.
nastąpila zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego,

Czytaj więcej  >> >>