Witamy na stronie ...

       Informacja o cookies!                                                                                                                            Deklaracja dostępności

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PLEŚNEJ

Aby zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat GOPS w Pleśnej, zamieszczonymi na stronie internetowej Gminy, kliknij ten link

DANE KONTAKTOWE:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Telefon: 14/ 679 81 70 wewn. 39, 42, 24
E-mail: plesnagops@op.pl

Gminny Ośrodek czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pleśnej:
poniedziałek od 7:30 - 16:00
wtorek -  czwartek od 7:30 - 15:30

piątek od 7:30 - 15:00

   Pracownicy:

Kierownik - mgr Elżbieta Iwaniec

Starszy pracownik socjalny - mgr Agata Moskal   Rejon: Janowice, Lubinka
Pracownik socjalny - Edyta Machota                       Rejon: Szczepanowice, Rzuchowa       
Pracownik socjalny - Katarzyna Tryba                    Rejon: Lichwin, Rychwałd
Pracownik socjalny - Maria Czuba                              Rejon: Dąbrówka Szczepanowska,                                                                                                                                                           
Łowczówek
Pracownik socjalny - mgr Katarzyna Lipińska     Rejon: Pleśna, Woźniczna. Świebodzin

Pracownik ds. świadczeń rodzinnych - Dorota Stefańska
Ppodinspektor - Iwona Możdżeń

Asystent rodziny - mgr Żaneta Marcinek

Gł. Księgowy - mgr Janusz Jarząb


   Aktualne formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do wypełnienia ich w formie papierowej są do pobrania w menu DRUKa w tym miejscu mamy bezpośredni dostęp do zakładki PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA.

Aktualności

Ochrona odbiorców energii elektrycznej

12.11.2022

   Dodatek energetyczny

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), której zapisy weszły w życie 18 października 2022 r., wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

Czytaj więcej klikając tutaj lub poniżej  >>  >>

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu)

02.11.2022

 W zakładce DRUKI jest formularz PDF "Wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu", do pobrania (po kliknięciu w  ikonkę) i samodzielnego wypełnienia.

Nowe dodatki na gaz, pelet, drewno

25.09.2022

Pobierz wniosek 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U.poz.1967 został wprowadzony dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
Zgodnie z ustawą dodatek ten przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest : kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi odpowiednio:
1. 3000 złotych - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2. 1000 złotych - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3. 500 złotych - w przypadku , gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
4. 2000 złotych - w przypadku , gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Dodatek węglowy

17.08.2022

Informacja GOPS w Pleśnej dot. dodatku węglowego


   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej informuje, że opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego ( Dz. U 2022, poz. 1712).
Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleśnej, w godzinach pracy Ośrodka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wniosek elektroniczny powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Pobierz wniosek