Aktualności

Aktualności z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Pokaż aktualności z roku:

Zmiany w niektórych świadczeniach od 01.01.2014 r.

13.10.2023

Uwaga! Zmiany w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej
działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429), informuje... czytaj więcej w pliku PDF

Informacja o zmianie siedziby GOPS

19.09.2023

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLEŚNEJ

informuje, że od dnia 19.09.2023 r. ośrodek będzie mieścił się

w Świetlicy Profilaktycznej w Pleśnej (budynek za Szkołą Podstawową).

Caritas Archidiecezji Krakowskiej - warsztaty

19.07.2023

Dnia 18.07.2023 odbyły się następujące warsztaty:
- ekonomiczne
- kulinarne
- zdrowego żywienia

Zatrudnimy asystenta rodziny ( na zastępstwo)

05.07.2023

Uwaga! Zatrudnimy pracownika na zastępstwo.

   Zatrudnimy pracownika na umowę zlecenie na zastępstwo na stanowisku:
Asystent rodziny
.

Wymagania kwalifikacyjne - asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla asystenta rodziny (Dz.U.z 2011r. poz.1608) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3. wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
W/w stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie GOPS
w godzinach od godz. 9 00 do godziny 1200

Informacja o wydawaniu żywności

03.07.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 odbędzie się w dniu: 3 lipca 2023 r. w godz. 9:00-13:00 w blaszaku koło orlika w Pleśnej.
Osoby zakwalifikowane do Programu zapraszamy po odbiór żywności zgodnie z telefonicznymi uzgodnieniami.

Oferta Edukacyjna SOS-W w Tarnowie

24.05.2023

   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Eugenii Gierat w Tarnowie,
ul. Romanowicza 9, 33-100 Tarnów, tel. 14-626-30-12 wew. 22 przesyła ofertę edukacyjną, skierowaną do dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

   Do pobrania: Pismo przewodnie do Pracowników Socjalnych i Asystentów rodziny, ulotka INTERNAT oraz plakaty nr 1 i nr 2

Dodatkowa rekrutacja w projekcie Łap Skilla

22.05.2023

Miło mi poinformować że 01 czerwca 2023 o godz 10:00 startujemy z dodatkową rekrutacją w projekcie Łap Skilla dla 200 osób, która potrwa do 30.06.2023 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza wszystkich młodych pracujących Małopolan do udziału w unijnym projekcie Łap skilla! - każdy, kto ma ukończone 18, ale nie skończone 25 lat i nie możesz się pochwalić wysokimi dochodami a dotąd nie uczestniczył w tym projekcie - to dobry moment na skorzystanie z inicjatywy.

Zostając uczestnikiem projektu, można otrzymać dofinansowanie nawet do kwoty 7 545 PLN na zrealizowanie wysokiej jakości szkoleń, kursów zawodowych, których celem jest zdobycie przez Ciebie niezbędnych kwalifikacji do wykonywania wymarzonego zawodu lub podwyższenie już posiadanych kompetencji.

Więcej znajdziesz na stronie: Łap skilla! - projekt dla młodych pracujących (pociagdokariery.pl)

Gabriela Maciejewska-Bielak  -  Specjalista ds. obsługi projektu Łap skilla!
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel. +48 12 619 84 38, 690 261 212 faks +48 12 422 97 85
gabriela.maciejewska-bielak@wup-krakow.pl           www.wup-krakow.pl

Projekt „Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

16.02.2023

                        

Fundacja Edukacji Nowoczesnej
zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu:
„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Czytaj więcej

Projekt pn. ZMIANA NA DOBRE

25.01.2023


   W imieniu zawiązanego partnerstwa pomiędzy firmą MDCH i Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan serdecznie zapraszamy do udziału w nim osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobą samozatrudnioną.
   Mariola Jażdżyk
Koordynator projektu Zmiana Na Dobre

Czytaj więcej klikając   >> >>   poniżej

Pomoc w Centrum wsparcia pokrzywdzonych

10.01.2023

Szanowni Państwo
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, uprzejmie informuje że realizuje
projekt w zakresie udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
świadkom przestępstw i osobom im najbliższym pod nazwą "Centrum wsparcia
pokrzywdzonych
".

W załączeniu przesyłamy szczegółowe i formacje dotyczące działalności ośrodka i punktów lokalnych
Z poważaniem
Arleta Kraszewska
"Centrum wsparcia pokrzywdzonych" Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Krakowska 13
33-100 Tarnów
Tel. 14 627 28 71

Czytaj: Pismo informacyjne o świadczonej pomocy w ośrodku ...