INFORMACJA - DODATEK OSŁONOWY

27.01.2024

   Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
   Dodatek osłonowy przysługuje:
1.    osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2.    osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
   Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.
   W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
   Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,
   Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:
• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

« inne aktualności