Informacja o GOPS w polskim języku migowym - film

Oglądaj film przenaczony dla osób z niepełnosprawnością zmysłu słuchu

Informacja o GOPS - tekst odczytywalny maszynowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej w skrócie GOPS.
GOPS pomaga osobom i rodzinom mieszkającym na terenie gminy Pleśna, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się w Urzędzie Gminy Pleśna pod adresem: Pleśna 240. Tu uzyskasz wszystkie informacje na temat gdzie i jak można załatwić daną sprawę.
Tutaj załatwisz sprawy dotyczące:
• świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej,
• prawa do świadczeń zdrowotnych,
• usług opiekuńczych,
• pomocy rodzinie doznającej przemocy,
• świadczeń rodzinnych:
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenie rodzicielskie,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- świadczenie pielęgnacyjne,
• zasiłku dla opiekuna,
• jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w w czasie ciąży lub w czasie porodu,
• świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• zaświadczeń o wysokości dochodu do programu Czyste Powietrze,
• wsparcia asystenta rodziny
• Karty Dużej Rodziny,

Jeżeli chcesz załatwić sprawę możesz:
• napisać pismo i wysłać je na adres: Pleśna 240; 33-171 Pleśna
• przyjść do GOPS i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy GOPS,
• zadzwonić pod numer telefonu 14 629 28 39,
• wysłać faks na numer telefonu 14 67 98 947,
• napisać wiadomość e-mail i wysłać na adres: plesnagops@op.pl
• napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl – identyfikator GOPS to: 26esg6g7ex

GOPS jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek 7:30-16:00,
• wtorek-czwartek 7:30-15:30,
• piątek 7:30-15:00.

Wszystkie informacje o Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleśnej można znaleźć na stronie internetowej: plesnagops.pl


Grant jest realizowany w ramach projektu pn. "Dostępny samorząd - granty", Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej