Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

29.07.2017

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się od 1 października 2017 r. ( 2017/2018 )

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017r. na nowych wzorach wniosków i załączników.

Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres podany powyżej dostępne są już na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub w zakładce "DRUKI" na stronie GOPS.

« inne aktualności