Koronawirus - ważna informacja

18.10.2020

Osoby wymagające szczególnej pomocy i wsparcia,a w szczególności objęte kwarantanną, osoby starsze, niepełnosprawne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych, leków oraz środków higienicznych i nie mają Rodziny oraz bliskich, mogą skorzystać z pomocy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
We wskazanych wyżej sytuacjach można kontaktować się pod numerem telefonu:
14-6292824, 14 6292852.

Komunikat w sprawie funkcjonowania Ośrodka

W związku z powiększającą się liczbą osób zakażonych Sars-CoV-2 zarówno na terenie gminy jak też w gminach sąsiednich
przyjmowanie i załatwianie spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbywa się :
1. telefonicznie , drogą elektroniczną
2. za pośrednictwem e-PUAP: Empatia
3. pisemnie na adres Ośrodka
4. za pomocą skrzynki podawczej umieszczonej na parterze budynku

W sprawach bardzo pilnych i ważnych, które wymagają osobistego kontaktu z pracownikiem ośrodka będzie to możliwe przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki).

We wskazanych wyżej sytuacjach można kontaktować się pod numerem telefonu:
14-6292839, 14 6292852,
14 6292824

« inne aktualności